منظور از لیلة القدر در سوره قدر حضرت زهرا (س) است

امام صادق(ع) فرمودند: ما آن را در شب قدر نازل کردیم شب، حضرت فاطمه زهرا(س) وقدر خداوند متعال است پس هر کس حضرت فاطمه (س) را به حقیقت معرفت بشناسد شب قدر را درک کرده است وجزاین نیست که آن حضرت فاطمه نامیده شده چون خلایق از شناخت او بریده وجدا شده اند وفرمایش خداوند عز وجل که :وتو چه می دانی شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است یعنی بهتر از هزار مومن است زیرا او مادر مومنین است ودر این شب فرشتگان وروح نازل می شوند فرشتگان یعنی مومنانی که از علم آل محمد(ص) بهره مند می باشند و روح همان روح  القدس که حضرت فاطمه زهرا (س) است می باشد واز هر امر و فرمانی سلام ورحمت است تا طلوع سپیده دم یعنی تا هنگام ظهور وقیام حضرت مهدی(ع) است.                                                                                                                                        منبع: تفسیر فرات کوفی،ص581