سخن علامه حسن زاده آملی درباره حضرت زهرا (س)

 علامه حسن زاده آملی درباره علت لیلة القدر بودن حضرت زهرا(س) می فرماید: یازده قرآن ناطق در لیلة القدر فاطمی تنزل نموده است نزول یازده قرآن ناطق در آن یک لیلة القدر است .  مراد از لیلة القدر وجود ذی وجود فاطمه زهرا(س) حقیقت ام الکتاب است که از او یازده قرآن ناطق و حجةالله نازل شده است زیرا حضرت فاطمه ثمره نبوت و فاطمة العارفة بالاشیاء  را ام ابیها نامیده اند.                                                                                                                                                          منبع:کتاب دفتر دل،علامه حسن زاده آملی