عکس محفل قرآنی 1

   محفل قرآنی در دبیرستان دخترانه مهندیس نجیمی (1) ناحیه 4 قم

  اجرا شده از طرف دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی آ.پ استان قم بهمن 93