هنرستان زینب کبری (س) ناحیه 4 قم

    حضور همکاران ودانش آموزان هنرستان زینب کبری (س) درسالن اجتماعات مسابقات استانی اداره اوقاف جهت ترغیب دانش آموزان به یادگیری قرآن

 

حضور همکاران ودانش آموزان هنرستان حضرت زینب کبری (س) در مسابقات استانی حج واوقاف شهر مقدس قم