معرفی نرم افزار قرآنی سراج

نرم افزار سراج شامل متن قرآن به همراه 7 ترجمه فارسی و3 ترجمه به زبان های خارجی،تفسیر المیزان ونمونه،ترتیل 6 قاری برجسته به صورت کامل وترتیل بیش از 70 قاری به صورت آیه به آیه باد همکاری مرکز فرهنگ ومعارف قرآن واداره فن آوری اطلاعات پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی تولید وارائه شده است.