معرفی کتاب الهیات ومعارف اسلامی

کتاب الهیات ومعارف اسلامی

تبیین عقاید اسلامی در پرتو قرآن ،حدیث وعقل

نویسنده: استاد شیخ جعفر سبحانی

در این کتاب استاد سبحانی  در 121 درس مجزا به تبیین عقاید اسلامی پرداختند در واقع این کتاب خلاصه وفشرده 6 جلد کتاب دوره عقاید اسلامی است که به صورت استدلالی استاد به نگارش درآوردند.