پرسش82

در آیه (وواعدنا موسی ثلاثین لیلة)اعراف/142 که خداوند 10  شب دیگربروعده اش با حضرت موسی(ع) اضافه کرد سئوال این است چرا شب ذکر شده است وچرا چهل شب ذکر شده است؟

از بعضی آیات وروایات استفاده می شود که عددچهل خصوصیتی دارد که دراعداد دیگر نیست گرچه هر عددی ویژگی خود را دارد نظیر آنچه در جریان آفرینش آدم(ع) وارد شده است که تخمیروسرشتن طینت او به دست خداوند به مدت چهل روز ادامه یافت.(روح البیان،ج1،ص99) یا اگر کسی چهل حدیث نافع برای امّت، نه برای شخص خود حفظ کندیا از راه تبیین آن برای مردم یا از راه پیاده کردن عملی آن در جامعه آن را حفظ کند، روز قیامت فقیه محشور می شود.ویا کسی که چهل روز با اخلاص به سر ببرد چشمه های حکمت از قلبش بر زبان او جاری می گردد.

این گونه احادیث دلالت دارد که تداوم عمل صالح وخالص درچهل روز مستمر دارای آثار وبرکات ویژه ای است.

در وعده موسی با خدا مهمانی چهل شب ومیعادشبانه است زیرا اگرچه کارهای عادی معمولاَ در روز  انجام می گیرد لیکن برای تطهیر درون وخالص شدن دل فرصتی بهتر از شب نیست چون غبار روبی دل نیاز به خلوت آرامش دارد که تحصیل آن در روز براثر تلاش مستمر وطولانی ومشاغل فراوان آن غالبا دشوار است.نزول قرآن در شب بود، معراج پیامبر(ص) در شب بود وهنگام سحر برای مناجات شبانه بهتر است.

(تفسیر تسنیم،ج4،ص405)