کارگاه علوم ومعارف قرآنی 11

پیامبر در قرآن

خداوند در آیه 27 سوره احزاب می فرماید: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه (براستی در رفتار رسول خدا برای شما الگوی نیکویی است)

امام حس(ع) می فرمایند: از دایی ام خواستم که مقداری از اوصاف پیامبر(ص) را برایم بگوید گفت: سکوت ایشان همیشه طولانی بود سخنانی واضح، کوتاه، بسیار مفید و بدون اضافات و نقص ادا می فرمود. در حق کسی ستم نمی نمود و کسی را خوار و ذلیل نمی شمرد. هرگاه می خواست اشاره نماید با تمام دست این کار را انجام می داد. او در تمامی امور فردی معتدل بود. برای هر کاری برنامه ای داشت. در حق کسی کوتاهی و یا به حقوق دیگران تجاوز نمی کرد.

انس بن مالک می گوید: پیامبر(ص) شجاعترین و بخشنده ترین مردم بود. عبدلله بن عمر گفت: خشنودی و خشمگینی ایشان از چهره اش مشخص می باشد و هنگامی که خشنود می شدند چهره اش همچون آینه می درخشید گویی که همچون آینه دیوار در چهره اش دیده می شد و هنگامی که خشمگین می شد رنگ چهره اش تیره می گشت.

امام صادق(ع) می فرمایند: پیامبر هرگاه داخل منزلی می شد در پایین ترین مکان مجلس و در کنار محل ورودی می نشست.

در مجمع البیان آمده که هر گاه پیامبر از امری ناراحت می شدند نماز می خواند.

پیامبر فرمودند: هر که از ما چیزی بخواهد اگر داشته باشیم از او دریغ نمی کنیم.

پیامبر فرمودند: تا می توانی صبح و شب تلاش کن و در قلبت قصد فریب و نیرنگ کسی را نداشته باش چرا که این از سنت من است و کسی که سنتم را زنده کند همانا مرا زنده کرده است و کسی که مرا زنده کند در بهشت با من خواهد بود.

پیامبر از سه چیز دوری می کرد: جدال، زیاد حرف زدن و همچنین از کارهای بیهوده و نسبت به دیگران سه چیز را ترک می کرد: بدگویی، سرزنش دیگران و تلاش در فهمیدن آنها.

آداب زندگی پیامبر(سنن النبی) –استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی