کارگاه علوم ومعارف قرآنی 19

باسمه تعالی

سوره­ های قرآن

سوره­ های قرآن مانند فصول کتاب­هاست. گروهی از آیه­ها را که در نظم قرآن میان دو بسم الله و از پی هم قرار گرفته سوره می­نامند. سوره در سه معنی آمده است: 1. شرف و منزلت پایگاهی بلند و رفیع را سوره نامند 2. به معنی بنای بلند و زیبایی که سر به آسمان کشیده است همچنین عرب باره و دیواره شهرها را سورالمدینة نامیده است. 3. به معنی النگو هم آمده است، سوره های قرآن را سوره نامیدند، زیرا چون سخن خدایی است دارای شرف و منزلت است و یا چون دژ بلند بالا و غیرقابل نفوذ و رسوخی است که گرداگرد آیه ها را فراگرفته و آن­ها را به هم پیوسته است.

حکمت تعیین سوره ها

تجزیه قرآن به سوره ها فوائد و حکمت­هایی دارد از جمله: 1. آسان کردن کار بر مردم و تشویق آنان به یادگرفتن، آموختن و از حفظ کردنش می­باشد زیرا اگر چون یک حلقه تنها بود، نه حلقه­های به هم پیوسته، حفظ و فهمش دشوار می­گشت 2. بر موضوع سخن و محور کلام دلالت می­کند زیرا در هر سوره­ای موضوع روشنی است که از آن گفتگو می کند مانند سوره بقره، یوسف و ... 3. هر قاری و یا خواننده ای سوره ای را به پایان برده و دیگری را آغاز کند، شادمان­تر و خرسندتر می­گردد وبهتحصیل بقیه آن بیشتر برانگیخته می­شود.

نام و شماره سوره­ها

هر سوره ای نامی دارد و بسیاری از سوره ها هر یک چند نام دارد که در روایات مختلف آمده است و چنین گفته اند که نام سوره ها توقیفی است. نام هر سوره با متن آن مناسب و بستگی تام دارد چنان که سوره بقره را به مناسب داستان بقره و حکمت شگفتی آوری که در آن هست بدین نام خوانده اند و سوره نساء را به علت احکام زنان و سوره انعام را به جهت احوال چارپایان چنین نامیده اند. سوره هایی که چند اسم دارند یکی از آن میان مشهورتر و معروف تر است.

اما در مورد تعداد سوره ها چنانکه در مصحف عثمانی آمده، ارباب حل و عقد همگی آن را 114 سوره می دانند اولش فاتحة الکتاب و آخرس ناس. این را هم اضافه کنیم که گفته اند بر حسب حکم امام صادق(ع) مجموع سوره های قرآن 112 سوره است چون ایشان سوره های فیل و قریش را یکی میدانست و سوره های و الضحی و الم نشرح را نیز در حکم یک سوره می گرفت.

سوره ها از جهت بلندی و کوتاهی نیز یکسان نیستند. کوتاه­ترین سوره، سوره کوثر که 3 آیه دارد و بلندترین سوره ها بقره است که 286 و یا 285 آیه دارد و بیشتر آیات آن بلند می باشد به خصوص بلندترین آیه ها که آیه دین «وام» نام دارد در آن قرار گرفته است. میان دو سوره نیز سوره های بلند و متوسط و کوتاه گوناگون قرار دارد.

منبع: کتاب تاریخ قرآن، دکتر محمود رامیار صفحه 581