کارگاه 26

امامت مایه کمال دین اسلام

دین مجموعه ی اموری است که از ناحیه پروردگار متعال نازل شده است وازآن جهت که عمل کردن به آن مشتمل بر ولایت خداوپیامبر واوصیای اوست،نعمت شمرده می شوددر آیه3 سوره مائده خداوند می فرماید:الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.

منظور خداوند در آیه شریفه فوق این است که مجموع معارف دینی را که برشما نازل کردم به واسطه واجب کردن ولایت ،کامل ساختم زیرا تا امروز تنها ولایت خدا وپیامبر بود وبعد از انقطاع وحی که پیامبری در میان مردم نیست که از دین الهی دفاع کند، لازم است خداوند شخصی را منصوب کند واو ولی امر بعد از رسول اکرم(ص) است وولایت خدا یعنی تدبیر امور بندگان به وسیله دین، تمام نمی شود مگر به ولایت رسول،وولایت رسول نیز جز به واسطه ی ولایت اولی الامر تمام نمی شود.

خداوند می فرماید: یاایها الذین امنوااطیعوالله واطیعوالرسول واولی الامر منکم .ولایت خداوند وپیامبروامامان معصوم ولزوم پیروی از آن ها در این آیه بیان شده است.چنان که این حقیقت از آیات ذیل نیز استفاده می شود:

1- ولایت خداوند : بقره 257

2-ولایت پیامبر اکرم(ص):نساء65

3-ولایت امام معصوم:مائده/55