کتب جدید قرآنی

1- تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم تالیف محمد احسانی انتشارات مرکز فرهنگ ومعارف قرآنی

2-علوم قرآن در احادیث اهل بیت (ع) تالیف دکتر فرج ا لله میر عرب انتشارات مرکز فرهنگ ومعارف قرآنی

 

معرفی نرم افزار قرآنی سراج

نرم افزار سراج شامل متن قرآن به همراه 7 ترجمه فارسی و3 ترجمه به زبان های خارجی،تفسیر المیزان ونمونه،ترتیل 6 قاری برجسته به صورت کامل وترتیل بیش از 70 قاری به صورت آیه به آیه باد همکاری مرکز فرهنگ ومعارف قرآن واداره فن آوری اطلاعات پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی تولید وارائه شده است.

معرفی کتاب با موضوع قرآن وامام حسین(ع)

 همکاران عزیز جهت مطالعه بیشتر درباره قرآن و امام حسین (ع) کتب زیر معرفی می گردد:

1-با امام حسین (ع) در محضر قرآن تالیف محمد جواد مروجی طبسی

2-همگامی امام حسین(ع) با قرآن تالیف حسن دهشیری -رحمت جعفری

3-قرآن وامام حسین(ع) تالیف حسین مطهری محب

4-امام حسین وقرآن کاری از مرکز فرهنگ ومعارف قرآن

مقالات دیگر...