پرسش75

چرا در اول بعضی از سوره های قرآن کریم قبل از بسم اللّه الرّحمان الرّحیم تکبیر می گویند؟

برخی از دانشمندان معتقدند از سوره (الضحی) تا پایان قرآن می توان در ابتدا یا انتهای سوره تکبیرگفت.در زمان پیامبر(ص) مدتی بود که وحی قطع شده بود وهیچ آیه وسوره ای بر پیامبر(ص) نازل نمی شد وپیامبر اکرم(ص) از این امر بسیار ناراحت بود پس از مدتی جبرئیل برپیامبر(ص) نازل شد وسوره الضحی بر  آن حضرت نازل شد.

گویند هنگامی که جبرئیل تلاوت این سوره را به پایان رساند رسول خدا(ص) از خوشحالی تکبیر گفت وسپس تلاوت این سوره راآغاز کرد. بنابراین شایسته است دراین مورد پیامبر(ص) را الگو قرار دهیم وتکبیر بگوییم چنان که علاوه بر اللّه اکبر مناسب است لااله الّا اللّه و الحمدللّه  نیز گفته شود. اگر کسی بخواهد ذکرهای فوق را بگوید ترتیب آن ها بدین گونه است لااله الّاللّه واللّه اکبر وللّه الحمد.

کتاب با بهار دل ها،محمد علی محمدی،ص106

پرسش 74

کتاب های آسمانی که اکنون وجود دارد چندتاوکدام ها هستند؟

1- کتاب پیامبر گرامی اسلام (ص):  قرآن

2-کتاب حضرت عیسی (ع) :    انجیل

3- کتاب حضرت موسی (ع) :   تورات

4- کتاب حضرت داود (ع) :     زبور ،  نام دیگر آن مزامیر است

هم اکنون  تورات به عهد قدیم وانجیل به عهد جدید مشهور است وکتاب حضرت داود ضمن چند کتاب دیگر در عهد قدیم وجود دارد.البته باید توجه داشت که همه این کتاب ها به جز قرآن تحریف شده اند وتنها کتاب آسمانی که تحریف نشده است قرآن است.

با بهار دل ها،محمد علی محمدی،ص79

 

پرسش73

آخرین آیه ای که بر پیامبر(ص) نازل شده است کدام است؟

1- برخی از دانشمندان معتقدندآخرین آیه ای که بر پیامبر(ص) نازل شده آیه281 سوره بقره است،در این آیه آمده است: واز روزی بپرهیزید(بترسید) که درآن روز،شما را به سوی خدا باز می گردانند،که به هر کس جزای آن چه کرده است داده می شود وبه آن ها ستم نخواهد شد که چند روزپس از نزول این آیه پیامبر(ص) رحلت کردند.

2- آیه 3 سوره مائده نیز جزءآخرین آیاتی است که حدود دو ماه قبل از رحلت پیامبر(ص)نازل شدکه درباره امامت حضرت علی(ع)است ونام آن آیه اکمال است.

کتاب با بهار دل ها،محمد علی محمدی،ص67

پرسش72

اوّلین بار چه کسی قرآن را ترجمه کرد؟

نخستین کسی که با اجازه پیامبراکرم(ص) سوره حمد را به فارسی ترجمه کرد سلمان فارسی بود.

تاریخ قرآن،آیت اللّه معرفت،ص196

پرسش71

چرا در روایات تاکید شده است که کارهایتان را با بسم اللّه الرّحمان الرّحیم شروع کنید؟

در روایات فراوانی درباره تاثیر شروع کارها با بسم اللّه الرّحمان الرّحیم از ائمه(ع) حدیث داریم ازجمله این که کاری که با بسم اللّه الرّحمان الرّحیم شروع نشود ابتر وناقص می ماند ویا این که آغاز هر کار بزرگ یا کوچکی با بسم اللّه... باعث برکت درآن کار می شود.

آقای جوادی آملی در تفسیر تسنیم می فرماید: همان طور که آغاز هر چیز،خداوندی است که (هوالاَوّل)ااست،ثمر دادن هر کاری نیز رهین آغاز کردن آن بانام خداست وگرنه آن کار با واقعیّت خاص خودهماهنگ نخواهد شد وبه ثمر نرسیده،اَبتر می گردد.

کاری که با نام خداوند شروع شود نه تنها اَبتر(ناقص) نیست وبه ثمر می رسد،بلکه مورد برکت نیز قرار گرفته،بیش از مقدار متوقّع، نتیجه می دهد ومعنای برکت در هرچیزی، ظهور خداوند سبحان با وصف مبارک بودنِ خود در آن است وهرجا که صفت فعلی مبارک بودن خداوند تجلّی کند آن جا بیش از اندازه پیش بینی شده ثمر می دهد.

تفسیر تسنیم،ج1،ص319

پرسش70

چرا به سوره حمد فاتحةالقرآن می گویند؟

این سوره مبارکه به عقیده بسیاری از مفسران وپژوهشگران علوم قرآنی اوّلین سوره ای است که به طور کامل برقلب مطّهر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است ودر تنظیم سوره های قرآن نیز سرآغاز کتاب الهی است وقرآن باآن آغاز می گردد واز همین رو فاتحة الکتاب یا فاتحة القرآن نام گرفته است.از روایات بر می آید که سوره مبارکه  حمد از عصر رسول اکرم (ص) با نام فاتحة الکتاب شناخته شده بود ومسلمانان باهمین نام از آن یاد می کردند.

تفسیر تسنیم،ج1،ص262

پرسش69

آیا در برزخ تعلیم قرآن برای انسان وجود دارد؟

امام کاظم (ع) فرمودند: اگر از شیعیان ما،کسی قرآن را به خوبی فرا نگرفته باشد(چون به حقیقت آن ایمان دارد)در جهان برزخ قرآن به او تعلیم داده می شود تاخدای سبحان با معرفت قرآن بر درجات او بیفزاید زیرا درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است به قاری گفته می شود:بخوان وبالا برو، اونیز می خواند وبالا می رود.  (بحارالانوار،ج89،ص348)

در جهان برزخ زمینه ای برای تکامل عملی نیست تا انسان با انجام کاری واجب یا مستحب به کمال برتر عملی برسد ولی راه تکامل علمی باز است.

(تفسیر تسنیم،ج 1، ص246 ،آیت اللّه جوادی آملی)