پرسش قرآنی9

 

کلمات قرآن،آیه وسوره به چه معنا هستند؟

 قرآن در اصل مصدر است به معنای خواندن چنانکه در بعضی ازآیات معنای مصدری مراد است مثل«ان علینا جمعه و قرآنه فإذا قرأناه فأتبع قرآنه»در قرآن عجله نکن زیرا جمع کردن آنچه وحی می کنیم و خواندن آن برعهده ی ماست چون آن راقرائت کردی از آن پیروی کن .پس قرآن علم است (اسم خاص)برای کتاب حاضر که بر حضرت رسول (صلی الله علیه و آله)نازل شده است به اعتبار آنکه خواندنی است . قرآن کتابی است خواندنی باید آن را خواند و در معانیش دقت و تدبر نمود .

بعضی ها قرآن رادر اصل به معنای جمع گرفته اند که اصل (قرء)به معنای جمع است در این صورت می توانیم بگوییم قرآن یعنی جامع حقایق و فرموده های الهی .

ونیز گفته اند از آن جهت قرآن نامیده می شود که سوره ها را جمع نموده آن ها را به یکدیگر پیوند می دهد.

 

 

آیه به چه معناست ؟

این کلمه دارای معانی گوناگون است از جمله :علامت ،نشانه،جماعت،امرعجیب و شگفت آور

هر جزئی از قرآن به تناسب هر یک از معانی فوق آیه نامیده میشود واین از آن جهت است که ؛

الف)هر آیه ای در قرآن نشانه ی صدق و راستی  آورنده ی آن و علامت عجز و ناتوانی مخالفان و حاکی از انقطاع و جدایی آن از ماقبل و مابعد آن است.

ب)آیه از مجموعی از حروف ،کلمات و یا جملاتی تشکیل شده است.

ج)هر آیه درهمان حد کوتاه محدود خود،از نظر لفظ و مدلول بسیار فصیح و به عنوان معجزه است.

سوره به چه معناست ؟

برای این کلمه معانی گوناگونی ذکر شده از جمله:

1.برخی آن را گرفته شده از(سؤره)و مهموز می دانند که عبارت از باقی مانده ی آشامیدنی در ظرف می باشد و چون سوره قطعه و قسمتی از قرآن است بدین جهت سوره نامیده شده.

2.سوره از سوَر به معنای حصار و باره ی شهر است و جون سوره آیاتی را در خود احاطه کرده است و آن را گرد هم آورده و چون باره ی شهر بلند مرتبه و رفیع است آن را سوره می نامند.

3.سوره از سوار است که معرب «دستواره =دستبند»می باشد و چون سوره ی قرآن مانند دستواره ای آیاتی از قرآن را در برگرفته است ، سوره نامیده شده است.

4.مقام و منزلت رفیع

5.سوره از (تَسٌور=تصاعد و ترکیب)است و چون سوره های قرآن بر روی هم قرار گرفته اند ،لذا آن ها را سوره می نامند.

منابع :

پژوهش در تاریخ قرآن کریم ؛نویسنده :محمد باقر حجتی صفحات 63،83،84

دانستنی های قرآن نویسنده مصطفی اسرار صفحات 22،23،228

 

 

 

 

پیشنهادات

فاستبقوا الخیرات

 برنامه  اخذ پیشنهادات و تجربیات قرآنی :

 

همکاران و قرآن پژوهان گرامی ! با هدف توسعه فرهنگ و معارف قرآنی برآنیم تا با دریافت پیشنهادات و تجربیات شما سروران گرامی بتوانیم در این امر مهم یکدیگر را با استعانت خداوند منان یاری نماییم .

ادامه مطلب: پیشنهادات