پیام هفته 3

پژوهش در قرآن

پیامبر (ص) فرمودند: اگر زندگی نیک بختان ومردن شهیدان ونجات در روز حسرت وسایبان در روز سوزان وهدایت در روز گمراهی را می خواهید در قر آن پژوهش کنید زیرا قرآن سخن خداوند مهربان ومایه حفظ از شیطان وسنگینی ترازوی عمل در قیامت است.

منبع: بحارالانوار،ج92 ص19

معرفی قرآن

قرآن

می خواهد مردم دروغ نگویند،کم نفروشند،غیبت نکنند، بد یکدیگر را نخواهند،وزندگی را بازاری بدانند که انسان باید از آن توشه برگیرد واین توشه تقواست وتقوا عدالت وخدمت به انسانیت است.

قرآن

کتابی است که بشریت را سراسر به فروغ گیری از پرتو عقل فرا می خواند و انسان ها را به تفکر وتدبر در آیات کوچک وبزرگ هستی وا می دارد.

قرآن

معلم کار وکوشش است ومژده دهنده انقلاب های دگرگون ساز است.آموزگار گذشت وعفو وآمر به کارهای نیک ونهی کننده از فساد وتبهکاری است.

قرآن

جدا کننده کارهای مختلف حلال وحرام،در زندگی فردی واجتماعی انسان است وانسان را وا می دارد که در احوال امت های پیشین وسرگذشت تمدن های باستانی نیک بیندیشد،تا از روزگار ستمگران که خود به ستم دچار گشتند عبرت گیرد واز ستم کردن بپرهیزد.

منبع: کتاب قرآن نویسنده محمد رضا حکیمی ص39

|

 

 

 

پیام هفته 2

اُذکُرُوا نِعمَتِی.  (بقره /40)

نعمت های مرا یاد آورید.

حضرت علی (ع) فرمودند: شکر هر نعمتی در این است که انسان هر چه خدا بر او حرام کرده از آن دوری نماید.   (خصال،ج1،ص11)

امام صادق (ع) فرمودند: هر کس در آغاز روز چهار مرتبه الحمدلله رب العالمین  بگوید شکرانه آن روز را به جا آورده واگر آن رادرآغازشب بگوید شکرانه آن شب را نیز به جا آورده است. (مکارم اخلاق،ص308)

زندگی خدایی

قُل اِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکی وَ مَحیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ العَالَمِین . (انعام/162)

بگو نمازم، تمامی اعمالم وزندگی ومرگ من برای خداست.

 حضرت علی (ع) فرمودند: خوشا به حال آن که همیشه خدا را در نظر داشته واز گناه خویش بیمناک باشد. غررالحکم،ج1،حدیث 3

پیام هفته 1

نیکی به پدر ومادر

قل ما انفقتم من خیر فللوالدین . (بقره 215)

بگو برای پدر ومادر از هر خیر ونیکی انفاق کنید.

امام صادق (ع) فرمودند: کسی که دوست دارد سختی های لحظه مرگ بر او آسان شود باید صله رحم کند وبه پدر ومادر خود نیکی کند که در این صورت دشواری های لحظه مرگ بر او آسان شود وهیچ گاه در زندگی دچار تهیدستی نمی گردد.

(بحارالانوار،ج71،ص66)