تسلیت اربعین حسینی

امام صادق (ع) فرمودند: آسمان چهل روز بر حسین (ع) خون گریه کرد.

مناقب آل ابی طالب،ج3،ص212

                              فرا رسیدن اربعین حسینی بر حق طلبان جهان تسلیت باد

زیارت نامه مخصوص روز اربعین

در بین امامان معصوم تنها امامی که اربعین دارد وزیارت نامه مخصوص در روز اربعین دارد امام حسین (ع) است.در احادیث وروایات بسیار بر زیارت اربعین امام حسین (ع) تاکید شده است.ازجمله امام حسن عسگری  (ع)در حدیثی  یکی از نشانه  های مومن را زیارت اربعین  حضرت سید الشهدا می داند.

زیارت اربعین از امام صادق (ع) رسیده است. امام صادق (ع) در این زیارت نامه می فرماید:

بار خدایا من گواهی می دهم که آن بزرگوار (امام حسین ع) خون خود را در راه تو نثار کرد تا بندگانت را از جهالت وسرگشتگی گمراهی برهاند درحالی که آنان دنیا فریبشان داد وبهره خود (ازدنیا) را به (دنیای) پست فروختند و علیه او همیار شدند.

منبع: مفاتیح الجنان، زیارت اربعین

سخنان مقام معظم رهبری درباره اربعین

شروع جاذبه ی مغناطیسی حسینی،در روز اربعین است.

درسی که اربعین به ما می دهد این است که باید یاد وخاطره شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت.

اهل ذکر چه کسانی هستند؟

خداوند در آیه43 سوره نحل می فرماید:

وما ارسلنا من قبلک الّا رجالا نوحی الیهم فسئلوا اهل الذکر اِن کنتم لا تعلمون .

ما پیش از تو جز مردانی که به آن ها وحی می کردیم نفرستادیم،اگر نمی دانید از اهل اطلاع سئوال کنید.

امام رضا(ع) فرمودند: ما اهل ذکریم واز ما باید سئوال شود.

امام باقر(ع) فرمودند:ذکر قرآن است واهل بیت پیامبر(ص) اهل ذکرند واز آن ها باید سئوال کرد.

تفسیرنمونه ،ج11،ص243