شیعه واقعی از منظر امام حسین (ع)

شخصی خدمت امام حسین (ع) آمد وگفت: من از شیعیان شما هستم. امام حسین (ع) فرمودند: از خدا بترس وچیزی ادعا نکن زیرا خداوند به تو خواهد فرمود: دروغ گفتی ودر ادعای خود گناه کردی همانا شیعه ما کسی است که قلبش از هرگونه آلودگی وناپاکی وخیانت پاک باشد، لیکن تو ادعا کن که من از دوستداران ومحبان شما هستم. (کتاب فرهنگ سخنان امام حسین(ع) تالیف محمد دشتی)

کشتی نجات

  حرکت کشتی نجات آدمیان، احتیاجی به دریا ندارد.

   این کشتی بر روی قطره اشکی مقدس که برای حسین(ع) ریخته می شود ، می گذرد. اشکی که از اعماق دل بر می آید وجان را می شوراند وآن گاه، رهسپار پیشگاه اقدس خداوندی می شود.

تسلیت

 فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین ( ع ) بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد .

پیام هفته 23

 اِنَّ اللّه یَامُرُ بِالعَدلِ وَالاِحسان .  نحل/90

 خداوند به عدل واحسان  فرمان می دهد.

 از حضرت علی (ع) پرسیدند: عدل بهتر است یا بخشش؟ فرمود: عدل چیز ها را به جای خود می نهد وبخشش آن ها را از جای خود بیرون می کند ، عدل نگهدارنده عموم مردم است وبخشش فقط به افراد خاصی می رسد پس عدالت برتر خواهد بود .

  ( قصارالحکم ،ص437)