پیام هفته 13

    لَقَد کَانَ فِی رَسُولِ اللّه اُسوَة حَسَنَة لِمَن کَانَ یَرجُوااللُه وَالیَومِ الاخر وَ ذَکَرَاللُهُ کَثِیراَ.          احزاب/21)

قطعا برای شمارسول خدا الگوی نیکویی بود برای آن ها که امید به رحمت خدا وروز رستاخیز دارند وخدا را بسیار یاد می کنند

امام حسین (ع) فرمودند: پیامبر(ص) بهره هر یک از هم نشینان خود را عطا می فرمودند وچنان معاشرت می نمودند که کسی گمان نمی کرد شخص دیگری نزد پیامبر(ص) از او گرامی تر باشد.   (بحارالانوار،ج16،ص152)

پیام هفته 12

  وَلَا تَسُبُوالَّذینَ یَدعونَ مِن دونِ اللّه فَیَسّبّواللُه عَدواَ بِغَیرِ عِلمِ  (انعام/108)                                                                                                                                                معبود کسانی را که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید مبادا آن ها نیز از روی جهل خدا را دشنام دهند.

 حضرت علی (ع) به جمعی از یارانش که پیروان معاویه را در ایام جنگ صفین دشنام می دادند فرمودند:من خوش ندارم که شما فحاش باشید اگر شما به جای دشنام اعمال آن ها را برشمارید وحالات آن ها را متذکر شوید به حق وراستی نزدیک تر وبرای اتمام حجت بهتر است.  (تفسیر نمونه، ج5،ص396)

پیام هفته 11

 وَلَا تَجعَل فِی قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِینَ اَمَنُوا . ( حشر/10)

 (پروردگارا) کینه کسانی را که ایمان آورده اند در دل ما قرار مده .

امام علی (ع) فرمودند: هرکس کینه را از خود دور کند قلب وعقلش آسوده گردد.

منبع:غررالحکم ودررالکلم،ص299

پیام هفته 10

رَبِّ جعَلنی مُقِیمَ الصلوة  .     ابراهیم/40

حضرت ابراهیم (ع) فرمودند: خداوندا مرا برپا دارنده نمازقرار ده

امام صادق (ع) فرمودند:کسی که دوست دارد بداند نمازش پذیرفته شده یانه ببیند آیا نمازش او را از گناه باز داشته یا نه ، به اندازه ای که از گناه دوری کرده نماز او پذیرفته شده است.

بحارالانوار،/ج82/ص209