پیام هفته

امام زمان (ع) فرمودند: ما را از شیعیان دور نگه نمی دارد مگر اعمال ورفتارهای آنان که به ما می رسد وبرای ما نا خوشایند ودور از انتظار است.                                                                                                                       بحارالانوار،ج53،ص177  

حدیث درباره فلسفه بعثت پیامبران

حضرت علی (ع) فرمودند:خداوند پیامبرش را بر انگیخت ووحی خود را به آنان اختصاص داد وآن ها را برای مردم حجت و راهنما قرار داد تا مردم در برابر خدا عذری نداشته باشند همگان را به وسیله پیامبران با زبان راستی به راه حق دعوت کرد تا ثواب پاداش اعمال نیک وعذاب کیفر کردار زشت باشد.

پیام هفته

رُسُلاً مُبَشِّرینَ وَ مُنذِرینَ لِئلُا یَکونَ للنّاسِ عَلَی الله حُِجَّة بَعدَ الرُسُل وَ کَانَاللّه عَزیزاً حَکیماً. نساء/165 پیامبرانی نوید دهندگان وبیم دهندگان (فرستاده شدند) تا در مقابل خدا بهانه ای برای مردم پس از پیامبران نباشد وخداوند شکست ناپذیر وحکیم است.

پیام هفته14

اَلرَّحمَن،عَلَّمَ القُرانَ،خَلَقَ الِانسَان،عَلَُمَهّ البَیَان.    (رحمان4-1)                                                                       خدای مهربان قرآن رابیاموخت، انسان رابیافرید،بیان را به او آموخت.

 

معلم از دیدگاه بزرگان

-امام خمینی (ره) فرمودند:شغل معلمی شغل شریفی است وپر مسئولیت ترین شغل هاست برای این که شغل انسان سازی است همان شغلی که تمام انبیاء برای آن آمده اند همه سعادت

ها وشقاوت ها انگیزهاش در مدرسه هاست  وکلیدش دست معلمین است .

(صحیفه نور،ج14،ص24)

-مقام معظم رهبری فرمودند: کار معلم هدایت ،تربیت،رهبری وپیامبری است.

(متن دسخنرانی خطاب به فرهنگیان اصفهان )

شهید رجایی فرموده است:معلمی شغل نیست،عشق ،هنر ،ذوق و فداکاری است. اگر به عنوان شغل بدان می نگری رهایش سازو اگر عشق توست بر تو مبارک باد.

-آیت الله حسن زاده آملی می فرماید:خوشا به حال شما معلمان که در ملکوت آسمان ها عظیم خوانده می شوید.معام اگر الهی باشد نفوس را احیا می کند وفرزندان روحانی می پروراند وازعقیم بودن به در می آید وتا آثار وجودی او باقی است از ان ها بهره مند است.

                                      (کتاب مقام معلم استاد حسن زاده،ص33)