پیام هفته

رُسُلاً مُبَشِّرینَ وَ مُنذِرینَ لِئلُا یَکونَ للنّاسِ عَلَی الله حُِجَّة بَعدَ الرُسُل وَ کَانَاللّه عَزیزاً حَکیماً. نساء/165 پیامبرانی نوید دهندگان وبیم دهندگان (فرستاده شدند) تا در مقابل خدا بهانه ای برای مردم پس از پیامبران نباشد وخداوند شکست ناپذیر وحکیم است.

پیام هفته14

اَلرَّحمَن،عَلَّمَ القُرانَ،خَلَقَ الِانسَان،عَلَُمَهّ البَیَان.    (رحمان4-1)                                                                       خدای مهربان قرآن رابیاموخت، انسان رابیافرید،بیان را به او آموخت.

 

معلم از دیدگاه بزرگان

-امام خمینی (ره) فرمودند:شغل معلمی شغل شریفی است وپر مسئولیت ترین شغل هاست برای این که شغل انسان سازی است همان شغلی که تمام انبیاء برای آن آمده اند همه سعادت

ها وشقاوت ها انگیزهاش در مدرسه هاست  وکلیدش دست معلمین است .

(صحیفه نور،ج14،ص24)

-مقام معظم رهبری فرمودند: کار معلم هدایت ،تربیت،رهبری وپیامبری است.

(متن دسخنرانی خطاب به فرهنگیان اصفهان )

شهید رجایی فرموده است:معلمی شغل نیست،عشق ،هنر ،ذوق و فداکاری است. اگر به عنوان شغل بدان می نگری رهایش سازو اگر عشق توست بر تو مبارک باد.

-آیت الله حسن زاده آملی می فرماید:خوشا به حال شما معلمان که در ملکوت آسمان ها عظیم خوانده می شوید.معام اگر الهی باشد نفوس را احیا می کند وفرزندان روحانی می پروراند وازعقیم بودن به در می آید وتا آثار وجودی او باقی است از ان ها بهره مند است.

                                      (کتاب مقام معلم استاد حسن زاده،ص33)                                                                                                                                                                                      

پیام هفته 19

رَبَنَّا لاَ تّواخِذناَ اِن نَسینَا اَو اَخطَانَا رَبَّنَا وَ لَا تَحمِل عَلَینَا اِصراً کَما حَمَلتَهُ عَلَی الَّذینَ مِن قَبلِنَا رَبَُنَا وَ لَا تُحَمِّلنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهّ وَاعفُ عَنََّا وَاغفِر لَنَا وارحَمنَا اَنتَ مَولینَا فَانصُرنَا عَلَی القَومِ الکَافِرینَ.   بقره/286

پروردگارا مگیر بر ما اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم پروردگارا بار مکن برما بار گرانی چنانچه بار کردی آن را بر آنان که پیش از ما بودند پروردگارا تحمیل مکن بر ماآنچه ما را به آن طاقتی نیست ودرگذر از ما وبیامرز ماراورحم کن به ما تویی سرپرست ما پس پیروز کن ما را بر گروه کافران.                                                                                                                   امام باقر(ع) فرمودند:کمال دین در سه چیز است:فهم دین،صبربر ناگواری های زندگی ومیانه روی ودوری از افراط وتفریط در مخارج زندگی .

پیام هفته 18

وَلیَعفُواوَلیَصفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَن یَغفِرَاللّهُ لَکُم وَاللُّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ. نور/22

باید عفو کنند ودرگذرند آیا نمی خواهید که خدا برای شما بیامرزد؟وخداوند آمرزنده ومهربان است.

حضرت علی(ع) می فرماید:از گناهان واشتباهات مردم بگذرید تا خداوند هم به کمک این عفو وگذشت عذاب جهنم رااز شما دفع ودور نماید.(میزان الحکمة،ج6،ص2664)