اهمیت قرآن ونماز اول وقت

پیامبر(ص) فرمودند:

 هنگامی که خداوند بلایی از آسمان نازل کند حاملان قرآن وکسانی که مراقب اوقات نماز هستند حفظ می شوند. 

(مستدرک الوسائل ،ج3،ص150)

احسان در قرآن

خداوند درآیات متعددی احسان  را مطرح کرده است از جمله در سوره بقره آیه195 می فرماید:

اَنفِقُوا فی سَبیلِ اللّه.....وَاَحسِنُوا اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ المُحسِنینَ

در راه خدا انفاق کنید..... واحسان ونیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

اما منظور از احسان چیست؟

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرماید: احسان یعنی خیر ونفع انسان به دیگران برسدکه به سه حالت متصور است:

1-ما ابتدا وبدون مقدمه به دیگران خیر برسانیم بدون این که آن ها به ما محبتی کرده باشند ما در راه رضایت الهی به آن ها خیر برسانیم.

2-اگر دیگران به ما محبتی کردند جواب خیر ومحبت آن ها رابا خیر بیشتری بدهیم چون اگر به همان مقدار که آن ها به ما محبت کردند ما هم محبت کنیم کار شاقی نکردیم.

3-اگر دیگران به ما بدی کردند ما شر وبدی آن ها رابا خوبی ویا لااقل  با شر کمتری جواب دهیم این هم نوعی احسان است.

پس احسان به دیگران شامل محبت، خدمت، کمک مالی، علمی ، عاطفی، مشورتی و...... است وفقط مالی نیست.

(تفسیر المیزان ذیل آیه 195 بقره)

معرفی آیه سخره

آیه سخره

به آیات 54 تا 56 سوره اعراف آیات سخره می گویند.

برخی علما خواندن 70 بار این آیه را موجب صفای قلب واطمینان نفس ونفی خواطر وازاله شک و وساوس دانسته اند.

خواندن آیه سخره در رکعت ششم از نوافل ظهر ،بر بالین محتضربرای راحت جان دادن او ،هنگام ترس از ساحر وشیطان ، هنگام چموشی حیوان وعدم تمکین آن ، هنگام رسیدن حاجی به عرفات وهنگام ورود به مسجد سفارش شده است.

سخنان گوهربار امام حسن مجتبی(ص) وامام رضا(ع)

امام حسن مجتبی(ص) فرمودند: تعجب می کنم از فردی که در غذای جسمانی خود فکر می کند(که سالم وبهداشتی باشد) اما درغذای روح وجان خویش نمی اندیشد درنتیجه شکم خود را از غذاهای زیان بخش حفظ می کند ولی سینه اش را در مقابل آن چه آن را پست می گرداند رها می کند.

الدعوات، قطب الدین راوندی،ص144

امام رضا(ع) فرمودند:قرآن ریسمان محکم الهی ودستگیره محکم وراهی نمونه وبی بدیل است که به بهشت منتهی می شود وانسان را از آتش نجات می دهد،درطول زمان کهنه نمی شودوارزش واعتبار خود را از دست نمی دهدزیرا برای یک عصر قرار داده نشده است بلکه راهنما،برهان وحجت برای هر انسان است، باطل ونادرستی درآن راه نمی یابد نه از پیش رو ونه از گذشته ها،این کتاب فرستاده خدای حکیم وستوده است.  (اصول کافی، ج4، ص24)

صلوات خدا وفرشتگان بر پیامبر(ص)

اِنَّ اللّهَ وَمَلائِکَتهُ یُصَلُّونَ عَلی النَّبیّ یا ایُّها الَّذینَ امَنُوا صَلُّوا عَلَیهِ وسَلِّمُوا تَسلیماََ. (احزاب/56)

همانا خداوند وفرشتگانش بر پیامبر(ص) صلوات می فرستند ای کسانی که ایمان آوردید بر او صلوات بفرستیدوسلام گویید و(وبه طور کامل) تسلیم (فرمان او)باشید.

این اجلال وتکریم بی سابقه را ذات اقدس الهی نسبت به رسول خود روا داشت وفرمود:خدا وهمه فرشتگانی که در صحابت رحمت الهی هستند با هم برآن حضرت درود می فرستند.