پیام هفته 15

 وَ اَن لَیسَ لِلاِنسَانِ اَلَّا مَا سَعی وَ اَنَُ سَعیَهُ سَوفَ یُری . نجم/39

 برای انسان پاداشی جز آن چه تلاش کرده  نیست وبه زودی نتیجه کوشش خود را ببیند .

پیامبر (ص)  هرگاه مردی را مشاهده می فرمود واو را مورد تحسین قرار می داد از شغل او سوال می نمود اگر پاسخ منفی بود می فرمود:از چشمم افتاد جهت آن را از حضرت سوال کردند فرمود: اگر انسان مومن شغلی نداشته باشد از راه دینش معاش خود را تامین می کند.        (بحارالانوار ،ج103،ص35)

پیام هفته 14

  وَلیَعفُوا وَلیَصفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَن یَغفِرَ الُّله ُ لَکُم .  (نور/22)

باید ببخشید وببخشایند آیا نمی خواهید که خدا شما را بیامرزد؟

پیامبر (ص) فرمودند:از لغزش خطا کاران درگذرید تا خداوند شما را از پیش آمدهای ناگوار حفظ کند.

  (تنبیه الخواطر ،ص360)

پیام هفته 13

    لَقَد کَانَ فِی رَسُولِ اللّه اُسوَة حَسَنَة لِمَن کَانَ یَرجُوااللُه وَالیَومِ الاخر وَ ذَکَرَاللُهُ کَثِیراَ.          احزاب/21)

قطعا برای شمارسول خدا الگوی نیکویی بود برای آن ها که امید به رحمت خدا وروز رستاخیز دارند وخدا را بسیار یاد می کنند

امام حسین (ع) فرمودند: پیامبر(ص) بهره هر یک از هم نشینان خود را عطا می فرمودند وچنان معاشرت می نمودند که کسی گمان نمی کرد شخص دیگری نزد پیامبر(ص) از او گرامی تر باشد.   (بحارالانوار،ج16،ص152)

پیام هفته 12

  وَلَا تَسُبُوالَّذینَ یَدعونَ مِن دونِ اللّه فَیَسّبّواللُه عَدواَ بِغَیرِ عِلمِ  (انعام/108)                                                                                                                                                معبود کسانی را که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید مبادا آن ها نیز از روی جهل خدا را دشنام دهند.

 حضرت علی (ع) به جمعی از یارانش که پیروان معاویه را در ایام جنگ صفین دشنام می دادند فرمودند:من خوش ندارم که شما فحاش باشید اگر شما به جای دشنام اعمال آن ها را برشمارید وحالات آن ها را متذکر شوید به حق وراستی نزدیک تر وبرای اتمام حجت بهتر است.  (تفسیر نمونه، ج5،ص396)