زیارت نامه مخصوص روز اربعین

در بین امامان معصوم تنها امامی که اربعین دارد وزیارت نامه مخصوص در روز اربعین دارد امام حسین (ع) است.در احادیث وروایات بسیار بر زیارت اربعین امام حسین (ع) تاکید شده است.ازجمله امام حسن عسگری  (ع)در حدیثی  یکی از نشانه  های مومن را زیارت اربعین  حضرت سید الشهدا می داند.

زیارت اربعین از امام صادق (ع) رسیده است. امام صادق (ع) در این زیارت نامه می فرماید:

بار خدایا من گواهی می دهم که آن بزرگوار (امام حسین ع) خون خود را در راه تو نثار کرد تا بندگانت را از جهالت وسرگشتگی گمراهی برهاند درحالی که آنان دنیا فریبشان داد وبهره خود (ازدنیا) را به (دنیای) پست فروختند و علیه او همیار شدند.

منبع: مفاتیح الجنان، زیارت اربعین

سخنان مقام معظم رهبری درباره اربعین

شروع جاذبه ی مغناطیسی حسینی،در روز اربعین است.

درسی که اربعین به ما می دهد این است که باید یاد وخاطره شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت.

اهل ذکر چه کسانی هستند؟

خداوند در آیه43 سوره نحل می فرماید:

وما ارسلنا من قبلک الّا رجالا نوحی الیهم فسئلوا اهل الذکر اِن کنتم لا تعلمون .

ما پیش از تو جز مردانی که به آن ها وحی می کردیم نفرستادیم،اگر نمی دانید از اهل اطلاع سئوال کنید.

امام رضا(ع) فرمودند: ما اهل ذکریم واز ما باید سئوال شود.

امام باقر(ع) فرمودند:ذکر قرآن است واهل بیت پیامبر(ص) اهل ذکرند واز آن ها باید سئوال کرد.

تفسیرنمونه ،ج11،ص243

فواید مجالس حسینی طبق روایت امام حسین (ع)

امام حسین (ع) فرمودند  من اتانا یعدم خصلة من اربع: ایة محکمة  وقضیة عادلة واخا مستفادا ومجالسةالعلماء  .بحارالانوار،ج44،ص195                                                                                             کسی که به سوی ما بیاید( یعنی در مجالس مذهبی حضور یابد،کتاب های مربوط به ما رابخواند وسنت وسیره ما را بیاموزد) ازچهار فایده بهرهمند می شود:

1-با آیات محکم الهی وجهان بینی ومعارف توحیدی آشنا می شود.

2-اگر ادراک عمیق معارف دینی میسوراو  نبود داستان های عدالت آموز وتعدیل قوا وامور را می آموزد.

3-اگر ادراک او در مرحله پایین تری بودهماهنگی اجتماعی وآداب برادری ودوستی وآیین داد وستد را فرا ی گیرد.

4-اگر به هیچ یک از این ها دست نیافت دست کم از همنشینی با عالمان برخوردار می شود ومشکلاتش را در حضورآنان رفع می کند یا گرفتار مشکلات تازه نمی شود البته کمال استفاده در جمع بین فواید چهارگانه است وگرنه به مقدار توان باید بین آن ها جمع کرد.

منبع:کتاب شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، آیت الله جوادی آملی ص248

حسین (ع) کشتی نجات

مدرسه حسینی مدرسه دعوت همگان به دور ساختن از به دام افتادن در دنیاست چنان که امام حسین (ع) در شب هشتم یا نهم محرم در ملاقاتی با عمربن سعد اورا به نجات از دام دنیا وپیوستن به خود فرا خواند،عمربن سعد در پاسخ به امام  (ع) گفت: می ترسم در این صورت خانه ام را در کوفه ویران کنند. امام حسین (ع) به او فرمود:من به هزینه خود برایت خانه ای می سازم، عمربن سعد گفت می ترسم باغ ونخلستانم را مصادره کنند، امام (ع) فرمود:من در حجاز بهتر از این باغ ها که در کوفه داری به تو می دهم، عمربن سعد گفت زن وفرزندم در کوفه اند واز سلامت آنان بیم دارم، امام(ع) فرمود:من سلامت ایشان را تضمین می کنم،اما عمربن سعد دست از قدرت طلبی نکشید ونخواست از دام دنیا برهد وبا پارسایی به حقیقت خویش رو کند پس به دعوت امام حسین (ع) پشت کرد.

منبع: کتاب مدرسه حسینی،تالیف مصطفی دلشاد تهرانی،ص82