پیام هفته 1

نیکی به پدر ومادر

قل ما انفقتم من خیر فللوالدین . (بقره 215)

بگو برای پدر ومادر از هر خیر ونیکی انفاق کنید.

امام صادق (ع) فرمودند: کسی که دوست دارد سختی های لحظه مرگ بر او آسان شود باید صله رحم کند وبه پدر ومادر خود نیکی کند که در این صورت دشواری های لحظه مرگ بر او آسان شود وهیچ گاه در زندگی دچار تهیدستی نمی گردد.

(بحارالانوار،ج71،ص66)

قابل توجه همکاران محترم

برگزاری آزمون سراسری  الکترونیکی به سوی فهم  قرآن با محوریت سوره مبارکه صف ویژه فرهنگیان با احتساب  28 ساعت ضمن خدمت ، برای اطلاعات بیشتر به معاونت قرآن وعترت وزارت ارشاد مراجعه کنید.

زمان ثبت نام: 20 آبان تا 10 آذر

برگزاری آزمون: پنچ شنبه 2 دی ماه

شیعه واقعی از منظر امام حسین (ع)

شخصی خدمت امام حسین (ع) آمد وگفت: من از شیعیان شما هستم. امام حسین (ع) فرمودند: از خدا بترس وچیزی ادعا نکن زیرا خداوند به تو خواهد فرمود: دروغ گفتی ودر ادعای خود گناه کردی همانا شیعه ما کسی است که قلبش از هرگونه آلودگی وناپاکی وخیانت پاک باشد، لیکن تو ادعا کن که من از دوستداران ومحبان شما هستم. (کتاب فرهنگ سخنان امام حسین(ع) تالیف محمد دشتی)

کشتی نجات

  حرکت کشتی نجات آدمیان، احتیاجی به دریا ندارد.

   این کشتی بر روی قطره اشکی مقدس که برای حسین(ع) ریخته می شود ، می گذرد. اشکی که از اعماق دل بر می آید وجان را می شوراند وآن گاه، رهسپار پیشگاه اقدس خداوندی می شود.