برگزاری آزمون حضوری مسابقه ترجمه سوره نساء واسراء

قابل توجه همکاران محترم

آزمون حضوری مسابقه ترجمه سوره نساء و اسراء در روز چهارشنبه 13 اردیبهشت برگزار می شود.

همکارانی که به 85 درصد سئوالات آزمون آنلاین پاسخ داده اند در این آزمون می توانند شرکت کنند که از طرف دبیرخانه قرآنی به این عزیزان اطلاع داده شده است.

مکان: ساختمان گروه های آموزشی استان

زمان: چهارشنبه 13 اردیبهشت ساعت 10 صبح

مهات ارسال مقاله

قابل توجه همکاران محترم

مهلت ارسال مقاله با موضوع ( تدبر در قرآن )تا پایان فروردین 96 می باشد.

تعداد صفحات: 3 تا 10 صفحه

شکل مقاله: حتما تایپ شده به صورتword وpdf

برای افراد برتر استان ونواحی تقدیر نامه صادر خواهد شد.