پیام هفته: احادیث گهربار امام زمان (عج)

امام زمان (عج) فرمودند: اگر خواستار رشد وکمال معنوی باشی هدایت می شوی واگر طلب کنی می یابی.   بحارالانوار،ج51،ص329

امام زمان (عج) فرمودند: بهره بردن از من در زمان غیبتم مانند بهره بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست وهمانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم همچنان که ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند.   بحارالانوار،ج53،ص181

امام زمان (عج) فرمودند: برای زود فرا رسیدن فرج زیاد دعا کنید که آن همان فرج وگشایش شماست.

بحارالانوار ،ج53،ص181

تسلیت اربعین حسینی

امام صادق (ع) فرمودند: آسمان چهل روز بر حسین (ع) خون گریه کرد.

مناقب آل ابی طالب،ج3،ص212

                              فرا رسیدن اربعین حسینی بر حق طلبان جهان تسلیت باد

زیارت نامه مخصوص روز اربعین

در بین امامان معصوم تنها امامی که اربعین دارد وزیارت نامه مخصوص در روز اربعین دارد امام حسین (ع) است.در احادیث وروایات بسیار بر زیارت اربعین امام حسین (ع) تاکید شده است.ازجمله امام حسن عسگری  (ع)در حدیثی  یکی از نشانه  های مومن را زیارت اربعین  حضرت سید الشهدا می داند.

زیارت اربعین از امام صادق (ع) رسیده است. امام صادق (ع) در این زیارت نامه می فرماید:

بار خدایا من گواهی می دهم که آن بزرگوار (امام حسین ع) خون خود را در راه تو نثار کرد تا بندگانت را از جهالت وسرگشتگی گمراهی برهاند درحالی که آنان دنیا فریبشان داد وبهره خود (ازدنیا) را به (دنیای) پست فروختند و علیه او همیار شدند.

منبع: مفاتیح الجنان، زیارت اربعین