برگزاری کارگاه حضوری

به اطلاع همکاران محترم می رساند دبیرخانه قرآنی ، کارگاه حضوری  " چگونگی بیان مسائل برزخ ومعاد برای نوجوانان وجوانان "  را برگزار می کند.

زمان : یکشنبه   98/10/15

ساعت :  18/30

مکان : خانه علوم وفنون

از همکاران علاقه مند ودبیران دینی  متوسطه اول ودوم دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایند.

برگزاری کارگاه مجازی

کارگاه مجازی بررسی علل وعوامل اضطراب ودرمان آن از دیدگاه قرآن وحدیث

زمان : سه شنبه وچهارشنبه            98/9/26و   98/9/27 

ساعت :   9صبح تا24 شب

از کلیه همکاران  دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایید.وگواهی دانش افزایی دریافت نمایید.

تقدیر وتشکر از همکاران

از همکاران بزرگواری که در کارگاه حضوری آشنایی با تصوف  جدید شرکت نمودند تقدیر وتشکر می نماییم وخداوند را سپاسگزاریم که این کارگاه مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته است.

کارگاه حضوری آشنایی با تصوف جدید

اجرای کارگاه آموزشی حضوری باعنوان  " آشنایی با تصوف جدید "

زمان : یکشنبه  98/9/17

ساعت : 18/30  عصر

مکان :   خانه علوم وفنون

 همکاران متوسطه اول و دوم دین وزندگی وپیام ها  وهمکاران متوسطه دوم رشته فلسفه وهمکاران علاقه مند در رشته های دیگر نیز می توانند شرکت کنند.

از همکاران عزیز  دعوت می شود در این کارگاه شرکت فرمایید.