برگزاری کارگاه آموزشی تدبر در قرآن

دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی کارگاه آموزشی  تدبر در قرآن باموضوع هدف زندگی  رابه صورت حضوری برگزار می کند از تمامی همکاران دینی وقرآن متوسطه اول ودوم دعوت می شود در این کارگاه شرکت کنند،از مشارکت شما عزیزان کمال تشکر را داریم.

زمان:  سه شنبه   96/9/21 

مکان: خیابان ایستگاه ،خانه علوم وفنون

ساعت: 20/30 -18/30

پیام هفته: احادیث گهربار امام زمان (عج)

امام زمان (عج) فرمودند: اگر خواستار رشد وکمال معنوی باشی هدایت می شوی واگر طلب کنی می یابی.   بحارالانوار،ج51،ص329

امام زمان (عج) فرمودند: بهره بردن از من در زمان غیبتم مانند بهره بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست وهمانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم همچنان که ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند.   بحارالانوار،ج53،ص181

امام زمان (عج) فرمودند: برای زود فرا رسیدن فرج زیاد دعا کنید که آن همان فرج وگشایش شماست.

بحارالانوار ،ج53،ص181

تسلیت اربعین حسینی

امام صادق (ع) فرمودند: آسمان چهل روز بر حسین (ع) خون گریه کرد.

مناقب آل ابی طالب،ج3،ص212

                              فرا رسیدن اربعین حسینی بر حق طلبان جهان تسلیت باد